Ogłoszenia i Przetargi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RENOWACJE BOISKA PIŁKARSKIEGO

Zapytanie na renowacje boiska piłkarskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KWARTALNE ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI

Rozstrzygnięcie zapytania

Zapytanie kwartalne na środki czystości 08.01.2018

W związku z pytaniami informujemy jak poniżej w przypadku ilości sztuk worków :

Worki na śmieci ( 60 litrów , kolor czarny)  70 opakowań po 30 sztuk

Worki na śmieci (120 litrów, kolor czarny), 50 opakowań po 30 sztuk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  PONIŻEJ 30 000 EURO  NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z błędem pisarskim informujemy, że termin składania ofert upływa 28.12.2018 o godzinie 10:00

Sprostowanie Wybór oferty

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe 

Zapytania i odpowiedzi

ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 poprawiony 

ZAŁĄCZNIK nr 1  poprawiony

ZAŁĄCZNIK NR 1, 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU HALI WACŁAW

 

Informacja o wyborze oferty

Ponowienie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika

Wzór umowy

 

Ponowienie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE- ponowione

Formularz ofertowy ponowiony

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika- ponowiony

Wzór umowy- ponowiony

———-

Odwołanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz ofertowy 

Wzór umowy

Przedmiar robót

Stwior

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika

Wykaz usług

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzęt sportowy

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 2

———

Instalacje elektryczne

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

Opis – Waclaw FV

Konstrukcja

Częsć_konstrukcyjna 

Architektura

1622_PB_ARCH_opis_V001PL

ZT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego-BOISKO

zawiadomienie (1)

zawiadomienie (002)

Formularz ofertowy – boisko

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Boisko

Wykaz usług – boisko

Wzór umowy – boisko

ZAPYTANIE OFERTOWE – BOISKO

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -HALA

Formularz ofertowy – hala

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Hala

Wykaz usług – hala

Wzór umowy – hala

ZAPYTANIE OFERTOWE – HALA

 

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę i rozbudowę boiska”

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2016 r., o godzinie 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odp na strone 09 08 2016 r

Zmiana ogłoszenia 09 08 2016

Załączniki edytowalne

Odp na strone 02.08.2016 r.

Zmiana ogłoszenia – 02.08.2016 r.

TOM I IDW – zmiana z dnia 02.08.2016 r.

Ogloszenie

TOM I IDW

TOM II UMOWA

Architektura

ZT

1416_PB_ARCH_opis_V005MB

A201

A301

A401

A402

A403

A501

Instalacje elektryczne

E-01

E-02

Opis – Szamotuły boisko

Wyniki Boisko w Szamotułach

Instalacje sanitarne

Is01_plan

Is02-profil

Is03_szczegóły

Konstrukcja

K-01 170_

opis techniczny_01

Kosztorys

PL – Boisko_prd

STWiOR

PL – Boisko_stwior

Uzgodnienia

Opinia Geotechniczna PDF

—————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY –

„Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Tom I_-_SIWZ_-_IDW 

Tom II_-_SIWZ_-_Wzór Umowy

załączniki do IDW edytowalne

TOM III   PW-DACH – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część I – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część II – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część III – Architektura 1 – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część III – Architektura 2 – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

—————————————————————————————————————————————————————–

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

„Przebudowę i rozbudowę budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 03 03 2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 4.03.2016  Uwaga uwzględniona A401 A402

odpowiedź 1

odpowiedź 2

odpowiedź 3

odpowiedź 4+G-02    G-02

odpowiedź 5

odpowiedź 6

odpowiedź 7

odpowiedź 8 + rys K-16, K-17   K-16 – STROP SM-2 SM3 WIENIEC W(0)-4    K-17 – ŻELBETY 0 i 0_5 SŁ. ST. SS(0)-1

odpowiedź 9

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Nabór na konserwatora – ogłoszenie nr 01/2014

Zaproszenie do składania ofert siłownia zewnętrzna – ogłoszenie nr 02/2014 – publikacja 11.04.2014

Zaproszenie do składania ofert podłoże pod siłownię zewnętrzną – ogłoszenie nr 03/2014 – publikacja 11.04.2014

Zaproszenie do składania ofert ogrodzenie siłowni zewnętrznej  – ogłoszenie nr 04/ 2014 – publikacja 11.04.2014

Informacja o wyborze oferty – informacja – publikacja 13.10.2014

 

Zaproszenie do składania ofert na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości  – ogłoszenie 01/2015 – publikacja 12.01.2015

Informacja o wyborze oferty na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości – informacja 01/2015 – publikacja 30.01.2015

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt sportowy – ogłoszenie 02/2015 – publikacja 11.02.2015

Informacja o wyborze oferty na sprzęt sportowy – informacja 02/2015 publikacja 04.03.2015

Zaproszenie do składania ofert na piaskowanie i dosiew trawy- ogłoszenie 03/2015 publikacja 20.04.2015

Zaproszenie do składania ofert na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości – ogłoszenie 04/2015 publikacja 21.04.2015

Zaproszenie do składania ofert na renowacje boisk piłkarskich informacja – ogłoszenie 05/2015 publikacja 23.04.2015

Informacja o wyborze oferty na piaskowanie i dosiew trawy – informacja 03/2015 publikacja 08.05.2015r

Ogłoszenie o sprzedaży – ogłoszenie 05/2015 publikacja 08.05.2015

Informacja o wyborze oferty na zakup ciągnika – informacja 04/2015

Informacja o wyborze oferty na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości  – informacja 05/2015  publikacja 19.05.2015

Informacja o wyborze oferty na renowacje boisk piłkarskich – informacja 06/2015 publikacja 20.05.2015

Zaproszenie do składania ofert na ciągnik – ogłoszenie 07/2015 publikacja 03.06.2015

Informacja o unieważnieniu procedury wyboru – informacja 07/2015 publikacja 10.06.2015

Zaproszenie do składania ofert na środki czystości- ogłoszenie 08/2015 publikacja 20.11.2015

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew – ogłoszenie 09/2015 publikacja 21.11.2015

Informacja o wyborze oferty na środki czystości – informacja 08/15 publikacja 5.12.2015

Informacja o wyborze oferty na wycinkę drzew – informacja 09/15 publikacja 8.12.2015

Zaproszenie do składania ofert na renowację boisk – ogłoszenie 01/16 publikacja 05.01.2016

Informacja o wyborze oferty na renowację boisk –informacja 01/16 publikacja 25.01.2016