Ogłoszenia i Przetargi

Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na terenie Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z dnia 21.08.2018

Wybór ofert

Zapytanie ofertowe na montaż piłkochwytów i siatek na działce nr 3482/5 Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.” 

Informacja o wyborze

Załącznik nr 1 do zapytania na na montaż piłkochwytów i siatek na działce nr 34825 Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na montaż piłkochwytów i siatek na działce nr 3482 Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

 

Zagospodarowanie i adaptacje terenów zielonych na tereny rekreacyjne w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Informacja o wyborze

Załącznik nr 1 do zapytania na zagospodarowanie i adaptację terenów zielonych na tereny rekreacyjne

Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie i adaptację terenów zielonych na tereny rekreacyjne z dnia 25.06.2018

 

Zapytanie ofertowe na budowę boiska trawiastego do piłki nożnej na terenie działki nr 3482/5

w Centrum Sportu Szamotuł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania

Informacja zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP RUSZTOWANIA

Wyniki zapytania

Zapytanie ofertowe dotyczące rusztowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP GRANULATU DO BOISKA SZTUCZNEGO

Informacja

Zapytanie ofertowe granulat do boiska sztucznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO SIŁOWI

Wyniki zapytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr2 do zapytania

Umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I NASADZENIE ROŚLIN

Wyniki zapytania

Zapytanie ofertowe na zakup i nasadzenie roślin

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że preferowane gatunki to

Świerk pospolity rodzimego gatunku 130-150cm

Jarząb pospolity  rodzimego gatunku 150 cm

Żywotnik zachodni  180cm

Krzewy – Tawuła średnia rodzimego gatunku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RENOWACJE BOISKA PIŁKARSKIEGO

Wyniki zapytania

Zapytanie na renowacje boiska piłkarskiego

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

1. Ze względu na warunki pogodowe z zapytania zostaje wyłączone badanie gleby oraz system nawożenia.

2. Darniowanie – proszę określić cenę za 1 metr kwadratowy.

3. Piasek – zapewnia wykonawca.

4. Dosiew trawy – proszę określić koszt za 1 kg trawy wraz z usługą.

5. Aeracja odbywa się w terminie zabiegów i przeprowadzana jest przez zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KWARTALNE ZAOPATRZENIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI

Rozstrzygnięcie zapytania

Zapytanie kwartalne na środki czystości 08.01.2018

W związku z pytaniami informujemy jak poniżej w przypadku ilości sztuk worków :

Worki na śmieci ( 60 litrów , kolor czarny)  70 opakowań po 30 sztuk

Worki na śmieci (120 litrów, kolor czarny), 50 opakowań po 30 sztuk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  PONIŻEJ 30 000 EURO  NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z błędem pisarskim informujemy, że termin składania ofert upływa 28.12.2018 o godzinie 10:00

Sprostowanie Wybór oferty

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe 

Zapytania i odpowiedzi

ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 poprawiony 

ZAŁĄCZNIK nr 1  poprawiony

ZAŁĄCZNIK NR 1, 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU HALI WACŁAW

 

Informacja o wyborze oferty

Ponowienie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika

Wzór umowy

 

Ponowienie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE- ponowione

Formularz ofertowy ponowiony

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika- ponowiony

Wzór umowy- ponowiony

———-

Odwołanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz ofertowy 

Wzór umowy

Przedmiar robót

Stwior

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – fotowoltaika

Wykaz usług

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzęt sportowy

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 2

———

Instalacje elektryczne

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

Opis – Waclaw FV

Konstrukcja

Częsć_konstrukcyjna 

Architektura

1622_PB_ARCH_opis_V001PL

ZT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego-BOISKO

zawiadomienie (1)

zawiadomienie (002)

Formularz ofertowy – boisko

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Boisko

Wykaz usług – boisko

Wzór umowy – boisko

ZAPYTANIE OFERTOWE – BOISKO

ZAPYTANIE OFERTOWE na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -HALA

Formularz ofertowy – hala

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Hala

Wykaz usług – hala

Wzór umowy – hala

ZAPYTANIE OFERTOWE – HALA

 

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę i rozbudowę boiska”

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2016 r., o godzinie 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odp na strone 09 08 2016 r

Zmiana ogłoszenia 09 08 2016

Załączniki edytowalne

Odp na strone 02.08.2016 r.

Zmiana ogłoszenia – 02.08.2016 r.

TOM I IDW – zmiana z dnia 02.08.2016 r.

Ogloszenie

TOM I IDW

TOM II UMOWA

Architektura

ZT

1416_PB_ARCH_opis_V005MB

A201

A301

A401

A402

A403

A501

Instalacje elektryczne

E-01

E-02

Opis – Szamotuły boisko

Wyniki Boisko w Szamotułach

Instalacje sanitarne

Is01_plan

Is02-profil

Is03_szczegóły

Konstrukcja

K-01 170_

opis techniczny_01

Kosztorys

PL – Boisko_prd

STWiOR

PL – Boisko_stwior

Uzgodnienia

Opinia Geotechniczna PDF

—————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY –

„Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.07.2016

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Tom I_-_SIWZ_-_IDW 

Tom II_-_SIWZ_-_Wzór Umowy

załączniki do IDW edytowalne

TOM III   PW-DACH – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część I – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część II – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część III – Architektura 1 – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

TOM III   PW-ROZBUDOWA_HALI część III – Architektura 2 – Dokumentacja projektowa (plik skompresowany RAR)

—————————————————————————————————————————————————————–

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

„Przebudowę i rozbudowę budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 03 03 2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 4.03.2016  Uwaga uwzględniona A401 A402

odpowiedź 1

odpowiedź 2

odpowiedź 3

odpowiedź 4+G-02    G-02

odpowiedź 5

odpowiedź 6

odpowiedź 7

odpowiedź 8 + rys K-16, K-17   K-16 – STROP SM-2 SM3 WIENIEC W(0)-4    K-17 – ŻELBETY 0 i 0_5 SŁ. ST. SS(0)-1

odpowiedź 9

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Nabór na konserwatora – ogłoszenie nr 01/2014

Zaproszenie do składania ofert siłownia zewnętrzna – ogłoszenie nr 02/2014 – publikacja 11.04.2014

Zaproszenie do składania ofert podłoże pod siłownię zewnętrzną – ogłoszenie nr 03/2014 – publikacja 11.04.2014

Zaproszenie do składania ofert ogrodzenie siłowni zewnętrznej  – ogłoszenie nr 04/ 2014 – publikacja 11.04.2014

Informacja o wyborze oferty – informacja – publikacja 13.10.2014

 

Zaproszenie do składania ofert na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości  – ogłoszenie 01/2015 – publikacja 12.01.2015

Informacja o wyborze oferty na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości – informacja 01/2015 – publikacja 30.01.2015

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt sportowy – ogłoszenie 02/2015 – publikacja 11.02.2015

Informacja o wyborze oferty na sprzęt sportowy – informacja 02/2015 publikacja 04.03.2015

Zaproszenie do składania ofert na piaskowanie i dosiew trawy- ogłoszenie 03/2015 publikacja 20.04.2015

Zaproszenie do składania ofert na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości – ogłoszenie 04/2015 publikacja 21.04.2015

Zaproszenie do składania ofert na renowacje boisk piłkarskich informacja – ogłoszenie 05/2015 publikacja 23.04.2015

Informacja o wyborze oferty na piaskowanie i dosiew trawy – informacja 03/2015 publikacja 08.05.2015r

Ogłoszenie o sprzedaży – ogłoszenie 05/2015 publikacja 08.05.2015

Informacja o wyborze oferty na zakup ciągnika – informacja 04/2015

Informacja o wyborze oferty na kwartalne zaopatrzenie w środki czystości  – informacja 05/2015  publikacja 19.05.2015

Informacja o wyborze oferty na renowacje boisk piłkarskich – informacja 06/2015 publikacja 20.05.2015

Zaproszenie do składania ofert na ciągnik – ogłoszenie 07/2015 publikacja 03.06.2015

Informacja o unieważnieniu procedury wyboru – informacja 07/2015 publikacja 10.06.2015

Zaproszenie do składania ofert na środki czystości- ogłoszenie 08/2015 publikacja 20.11.2015

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew – ogłoszenie 09/2015 publikacja 21.11.2015

Informacja o wyborze oferty na środki czystości – informacja 08/15 publikacja 5.12.2015

Informacja o wyborze oferty na wycinkę drzew – informacja 09/15 publikacja 8.12.2015

Zaproszenie do składania ofert na renowację boisk – ogłoszenie 01/16 publikacja 05.01.2016

Informacja o wyborze oferty na renowację boisk –informacja 01/16 publikacja 25.01.2016