Termomodernizacja hali

Centrum Sportu Szamotuły sp. z o. o. realizuje projekt pn. ?Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej „Wacław” przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach?. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZITdla MOF Poznania.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano termomodernizacyjne roboty budowlane i montażowe w budynku hali sportowej ?Wacław?. Istniejący budynek został zbudowany w latach 90-tych XX wieku. Jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, na których zlokalizowano pomieszczenia sanitarno-usługowe, pokoje gościnne, przestrzeń biurowo-administracyjną. Część budynku, w której znajduje się widownia wraz z boiskiem sportowym jest 1- kondygnacyjna.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących prac:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • ocieplenie stropodachu hali sportowej,
 • ocieplenie podłogi na gruncie hali sportowej i izolację fundamentów,
 • wymianę okien hali sportowej i pomieszczeń socjalnych,
 • wymiana drzwi zewn.,
 • modernizację instalacji CO i ciepła,
 • zamontowanie wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła z wywiewanego powietrza,
 • modernizację oświetlenia wew. hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – zestaw PV (6 szt. po 260 W).

Celem głównym proj jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez optymalizację gospodarki energetycznej dla budynku Hali Sportowej ?Wacław?, przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.

Dzięki realizacji projektu nastąpi:

 • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
 • powstrzymanie degradacji ekosystemów
 • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta i gminy Szamotuły oraz Aglomeracji Poznań
 • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa wielkopolskiego

Wskaźniki rezultatu projektu:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 559 519,94 kWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 410,29 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 42,866 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 113,92 tony ekwiwalentu CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1 564,41 GJ/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 1,65 MWhe/rok
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,00156 MWe

Wartość projektu: 2 175 091,63 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 232 475,90 PLN

© Copyright 2024 by Centrum Sportu Szamotuły | implemented by webest