Pożegnanie lata i “Pierwszy Krok Tenisowy” za nami !

Za nami festyn rekreacyjno-sportowy na pożegnanie lata ! Za stworzenie wspaniałej atmosfery dziękujemy naszym partnerom!

Prowadzącym “Pierwszy Krok Tenisowy”

Szkoła Wimbledon – Maciej Tomaszewski wraz z trenerem

fot. M.Prętka

Lekcje Tenisa Tyberiusz Dąbrowski wraz z pomocnikami

fot. Ł.Bogacki

Partnerom gier i zabaw

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szamotułach

Urzędowi Miasta i Gminy w Szamotułach

fot. B.Węglewski

Partnerom czuwającym nad powstawaniu rabaty kwiatowej

Fundacji Varietae – Bogaci w różnorodność

Pracowni Projektowe Kos

Wszystkim osobom zaangażowanym bezimiennie w to przedsięwzięcie

fot. B.Węglewski

Restauracji Leśne Atelier za pakiety posiłków dla maluchów.

fot.Ł.Bogacki