Uliczny Wyścig Kolarski już 17 maja !

Już 17 maja odbędzie się IV edycja Ulicznego Wyścigu Kolarskiego. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody oraz mnóstwo zabawy na festynie rodzinnym!  Zapraszamy do udziału. Regulamin wyścigów towarzyszących poniżej:

 

 

REGULAMIN

WYŚCIGÓW TOWARZYSZĄCYCH

IV KRYTERIUM ULICZNEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

O PUCHAR BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

17 maj 2015

 

Cel:

Popularyzacja kolarstwa

Organizatorzy:

1. Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

2. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

 

Termin i miejsce wyścigów:

Start wszystkich wyścigów zaplanowany jest na 17.05.2015 z ulicy Sportowej 6 ( linia startu zlokalizowana na przeciw wejścia do pływalni).

Uczestnictwo :

Wyścigi będą podzielone na III kategorie

Kategoria I                Open                          (4 pętle 3,1 km)

Kategoria II              wiek 3-9 lat                (odcinek 100m)

Kategoria III            wiek 10-14 lat            (odcinek 500m)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować:

 •  (telefonicznie)  pod numer 61 29 21 485  do Pana Bartosza Węglewskiego w godzinach 8 -15
 • (mailowo) na adres b.weglewski@csszamotuly.pl

W nieprzekraczalnym terminie do 15 maja do godziny 13:00

Możliwość zapisów będzie istniała również w dniu wyścigu w biurze zawodów  od godziny 9:00  do godziny 10:00

W zgłoszeniach należy podać imię, nazwisko, PESEL i wiek uczestnika

Klasyfikacja wyścigu oraz nagrody:

 • W kategorii I za pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody finansowe

I miejsce 300 zł II miejsce 200 zł III miejsce 100zł.

 • W kategorii II dyplomy oraz słodycze otrzyma każdy uczestnik, klasyfikacja będzie jedynie umowna.
 • W kategorii III dyplomy oraz słodycze otrzyma każdy uczestnik, klasyfikacja będzie jedynie umowna
 • Wśród startujących uczestników rozlosowane zostaną dwa rowery z pośród numerów startowych.

 

Przypisy końcowe:

Warunkiem uczestnictwa w wyścigach towarzyszących jest :

 • Posiadanie własnego roweru
 • Założenie numeru startowego wydawanego w biurze zawodów.
 • Posiadanie kasku ochronnego
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w celach marketingowych.
 • W przypadku zawodników , w wieku 3-17 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego na start w wyścigu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia NW i OC zawodników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu lub utratę życia
  w związku z niestosowaniem się do obowiązującego regulaminu.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
 • Start w wyścigach towarzyszących po wpisaniu się na listę startową jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Szpital zabezpieczający:

Szpitalem zabezpieczającym jest Szpital Powiatowy w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13.

Program czasowy imprezy:

17.05.2015 – zamknięcie ulic 9.00

godz.10:00  IV etap 56 Międzynarodowego Małego
Wyścigu Pokoju oraz dekoracje

godz. 10:45  Wyścig Open (4×3,1km) – około 30 minut

Wyścig w kategorii 3-9 lat (100m) około 15 minut

Wyścig w kategorii 10-14 lat (500m)

godz. 9:00-15:00 –   Festyn rodzinny (Stadion CS)

 

Zgoda na start osoby niepełnoletniej – ZGODA I OŚWIADCZENIE na start