ULICZNY WYŚCIG KOLARSKI JUŻ 29 MAJA ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

 

REGULAMIN

WYŚCIGÓW TOWARZYSZĄCYCH

V KRYTERIUM ULICZNEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

O PUCHAR BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

29 maj 2016

 Zgoda na start tutaj—-> Zgoda

Cel:

Popularyzacja kolarstwa

Organizatorzy:

1. Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

2. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

 

Termin i miejsce wyścigów:

Start wszystkich wyścigów zaplanowany jest na 29.05.2016 z ulicy Sportowej 6 ( linia startu zlokalizowana na przeciw wejścia do pływalni).

Uczestnictwo :

Kategoria I                            Open                                      (3 pętle 3,1 km) – Start  na wysokości Pływalni

Kategoria II                          wiek 3-5 lat                           (odcinek 100m)

Kategoria III                        wiek 6- 9 lat                           (odcinek 500m)  – Start na wysokości restauracji Alanya

Kategoria IV                         wiek 10-14lat                        (odcinek 500m)  – Start na wysokości restauracji Alanya

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować:

 •  (telefonicznie)  pod numer 61 29 21 485  do Pana Bartosza Węglewskiego
  w godzinach 8 -15
 • (mailowo) na adres b.weglewski@csszamotuly.pl

W nieprzekraczalnym terminie do 25 maja do godziny 13:00

Możliwość zapisów będzie istniała również w dniu wyścigu w biurze zawodów
od godziny 9:00  do godziny 09:30

W zgłoszeniach należy podać imię, nazwisko, PESEL i wiek uczestnika

Klasyfikacja wyścigu oraz nagrody:

 • W kategorii I za pierwsze 3 miejsca przewidziane są nagrody
 • W kategorii II dyplomy oraz słodycze otrzyma każdy uczestnik, klasyfikacja będzie jedynie umowna.
 • W kategorii III dyplomy oraz słodycze otrzyma każdy uczestnik, klasyfikacja będzie jedynie umowna
 • W kategorii III dyplomy oraz słodycze otrzyma każdy uczestnik, klasyfikacja będzie jedynie umowna

 

Przypisy końcowe:

Warunkiem uczestnictwa w wyścigach towarzyszących jest :

 • Posiadanie własnego roweru
 • Założenie numeru startowego wydawanego w biurze zawodów.
 • Posiadanie kasku ochronnego
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w celach marketingowych.
 • W przypadku zawodników , w wieku 3-17 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego na start w wyścigu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia NW i OC zawodników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu lub utratę życia
  w związku z niestosowaniem się do obowiązującego regulaminu.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Organizator

Szpital zabezpieczający:

Szpitalem zabezpieczającym jest Szpital Powiatowy w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13.

Program czasowy imprezy:

29.05.2016- zamknięcie ulic 9.30

godz.10:00    IV etap 56 Międzynarodowego Małego
Wyścigu Pokoju oraz dekoracje

godz. 10:45   Wyścig Open (3×3,1km) – około 30 minut

Wyścig w kategorii 3-5 lat (100m)

Wyścig w kategorii 6-9 lat (500m)

Wyścig w kategorii 10-14 lat (500 m)