Wspaniały Koncert Noworoczny za nami

Tegoroczny Koncert Noworoczny, na który zapraszali po raz pierwszy wspólnie Burmistrz MiG Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek oraz Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz  spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, która po brzegi wypełniła szamotulską halę “Wacław”. 

Koncert poprzedziła tradycyjna uroczystość wręczenia statuetki “Wieża”,  którą otrzymują  osoby wybitne związane z Szamotułami. W tym roku trafiła ona do osoby, której w lokalnym środowisku nie trzeba przedstawiać Matki Janiny Kierstan Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Matka Janina poświęciła wiele lat posługi, aby w Szamotułach żyło się lepiej i radośniej.  Była zastępcą dyrektora szamotulskiego Domu Dziecka, opiekowała się Domem Dziennego Pobytu Sióstr Rodziny Maryi oraz trzymała pieczę nad szamotulską jadłodajnią, to tylko ułamek z jej ogromnej lokalnej działalności na rzecz społeczności Szamotuł i okolic, szczególnie w zakresie seniorów i dzieci.  Gratulację na ręce siostry złożyli burmistrz, starosta oraz przewodnicząca Rady Powiatu Maria Przybylska i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy  Marian Płachecki.

           Po wzniosłych i pięknych chwilach przyszedł czas na koncert Orkiestry Collegium F pod dyrygentem Marcinem Sempolińskim wpieranych przez solistów Joannę Horodko oraz Macieja Ogórkiewicza, tegoroczne Walce i Polki Straussów wprawiły  w zachwyt, czego dowodem były żywe reakcje zgromadzonych gości i publiki, a także owacje na stojąco.