Zapytanie ofertowe na reklamę 7/2021

Zapytanie ofertowe na na reklamę 7.2021 opublikowano 13.09.2021 – Zapytanie ponowione ze względu na wycofanie się wykonawcy.

Wyniki zapytania opublikowano 13.08.2021

Zapytanie ofertowe na na reklamę 7.2021 opublikowano 26.07.2021

Wybór wykonawcy (2) opublikowano 30.09.2021