ZAPYTANIE OFERTOWE NA RENOWACJE BOISKA PIŁKARSKIEGO

Załączniki:

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

1. Ze względu na warunki pogodowe z zapytania zostaje wyłączone badanie gleby oraz system nawożenia.

2. Darniowanie ? proszę określić cenę za 1 metr kwadratowy.

3. Piasek ? zapewnia wykonawca.

4. Dosiew trawy ? proszę określić koszt za 1 kg trawy wraz z usługą.

5. Aeracja odbywa się w terminie zabiegów i przeprowadzana jest przez zamawiającego