Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zraszaczy 8/2021

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zraszaczy – umieszczone w dniu 9.09.2021 godz 7:31

Nie wpłynęła żadna oferta- Spółka przeprowadzi zakup z wolnej ręki