Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w środki czystości

Zapytanie na zaopatrzenie w środki czystości – umieszczono w dniu 23.12.2019 godz.14:35

Unieważnienie zapytania – umieszczono w dniu 04.02.2020 godz. 10:50

Poprawione – Zapytanie na zaopatrzenie w środki czystości – umieszczono w dniu 04.02.2020 godz. 11:15

Wyniki zapytania– umieszczono w dniu 12.02.2020 godz. 11:20