ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Zmiana terminu negocjacji

Zaproszenie

Zał. nr 1 wykaz obiektów

Zał. nr 2 oświadczenie_wykluczenie_warunki

Zał. nr 3 projektowane postanowienia umowy

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/037f01d0-4a86-4817-b520-31353cfc6fba