PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

Załączniki:

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Przebudowę i rozbudowę budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu.”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)