Przetarg nieograniczony na Przebudowę i rozbudowę boiska

Załączniki:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2016 r., o godzinie 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odp na strone 09 08 2016 r

Zmiana ogłoszenia 09 08 2016

Załączniki edytowalne

Odp na strone 02.08.2016 r.

Zmiana ogłoszenia ? 02.08.2016 r.

TOM I IDW ? zmiana z dnia 02.08.2016 r.

Ogloszenie

TOM I IDW

TOM II UMOWA

Architektura

ZT

1416_PB_ARCH_opis_V005MB

A201

A301

A401

A402

A403

A501

Instalacje elektryczne

E-01

E-02

Opis ? Szamotuły boisko

Wyniki Boisko w Szamotułach

Instalacje sanitarne

Is01_plan

Is02-profil

Is03_szczegóły

Konstrukcja

K-01 170_

opis techniczny_01

Kosztorys

PL ? Boisko_prd

STWiOR

PL ? Boisko_stwior

Uzgodnienia

Opinia Geotechniczna PDF