Zapytanie ofertowe ZO/1/2022 ? Remont budynku zaplecza kortów tenisowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 – przedmiar robót

załącznik nr 6 – umowa

Załącznik nr 7

załącznik nr 8 str 1

załącznik nr 8 str 2

załącznik nr 9 – instalacje CO str 1

załącznik nr 9 – instalacje CO str 2

załącznik nr 9 – instalacje CO str 3

załącznik nr 10 str 1

załącznik nr 10 str 2

Rysunek

Pytanie i odpowiedź do postępowania z dnia 10.01.2022

Informacja o wyborze oferty